Formy wynagrodzenia

 

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW:

 

1. Umowa zlecenia obsługi prawnej - obejmująca stałą obsługę prawną, z miesięczną stawką ryczałtową, niezależną od ilości czasu poświęconego na obsługę prawną.
 

2. Umowa zlecenia obsługi prawnej, która obejmuje wynagrodzenie godzinowe, wycenione za każdą godzinę pracy radcy prawnego.
 

3. Jednorazowe zlecenie do konkretnej sprawy - obejmujące doraźną pomoc prawną, w tym reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych. 

 

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

 

1. ustna porada prawna, porada prawna na piśmie lub przez Internet - jednorazowa kwota zależna od stopnia skomplikowania sprawy.
 

2. prowadzenie sprawy sądowej - kwota wynagrodzenia podlega indywidualnemu uzgodnieniu z Klientem, jej wysokość jest zależna od stopnia skomplikowania sprawy.

 

 

 

 

Wysokość wynagrodzenia jest być ustalana, w szczególności z uwzględnieniem:

 

- koniecznego nakładu pracy,

 

- wymaganej specjalistycznej wiedzy,

 

- umiejętności i odpowiedniego doświadczenia,

 

- stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru,

 

- miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta,

 

- znaczenia sprawy dla klienta,

 

- odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy,

 

- utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania lub wykonywania czynności zawodowych na rzecz innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem.

 

STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. PRZEBYWANIE NA NIEJ OZNACZA AKCEPTACJĘ POLITYKI PLIKÓW COOKIES
NIE POKAZUJ WIĘCEJ TEGO KOMUNIKATU